top of page

ČEMU SE VĚNUJEME?

Průzkumy trhu představují nástroj, jak se informace o spotřebitelích dostanou ke specialistům, kteří následně dokážou vyhodnotit smysluplnost nabídek pro příslušné osoby a domácnosti. Klíčové přitom je, že se již obrací na lidi, kteří projevili alespoň základní zájem. První krok v tomto procesu pak představuje kontaktování lidí prostřednictvím tazatele či tazatelky.


Každého z vás jistě už někdo oslovil v rámci průzkumu trhu.

Na internetu, v e-mailu, ale i naživo, v místě bydliště či na veřejném místě. Obvykle jde maximálně o pár minut času, několik jednoduchých otázek. Jinak tomu není ani u nás. Naše firma se zaměřuje na kontaktní formu průzkumů trhu, tedy přímé oslovení lidí našimi tazateli. Nenabízíme žádné produkty či služby, námi vyplňované dotazníky nejsou k ničemu zavazující. Mapujeme trh a dodáváme tak podklady pro další subjekty, které pak dokážou se získanými informacemi dále pracovat.

Psát si poznámky
solární panely

AKTUÁLNÍ TÉMA:

Pro naprostou většinu lidí představují náklady na elektřinu a další energie zásadní výdaje. Jde o aktuální téma, prakticky všichni pocítili skokové zdražení. Přesto zdaleka ne každý má přehled v tom, jak ušetřit a kde hledat informace. Někdo se radí s přáteli, jiný hledá na internetu či kontaktuje přímo příslušné společnosti. Mnozí lidé ale nijak aktivně situaci neřeší a je pro ně zajímavé, pokud je někdo napřímo osloví.


Společnost se vyvíjí směrem k ekologičtějším řešením, zároveň rostou energetické náklady. Logickým výsledkem je proto snaha ušetřit, ideálně takovou formou, která je finančně podporována nejrůznějšími dotacemi, evropskými programy apod. Specializované firmy dokáží zařídit fotovoltaické panely, solární elektřinu a další úspory i obyčejným lidem, není to už záležitost složitých podnikatelských projektů. Na základě údajů od domácností tyto firmy dokážou připravit řešení „na míru“, čím více toho o zákazníkovi vědí, tím lépe.


Naše aktuální dotazníky se právě tomuto věnují. Zjišťujeme, na co vše lidé využívají elektřinu, jaká je obvyklá spotřeba, zda by stáli o seznámení s fotovoltaikou… Momentálně se zaměřujeme na obyvatele rodinných domů. Právě tam je prostor k největším úsporám, včetně instalací solárních panelů na střechy. Proto

je součástí našich dotazníků i fotografie střechy objektu, kde dotazovaní bydlí.

bottom of page