top of page

· PRACOVNÍ FÁZE

Nejprve je třeba najít vhodného dotazovaného. S lidmi se potkáváme buď v místě jejich bydliště nebo na veřejných místech. Jelikož hledáme obyvatele rodinných (případně řadových, kde žije 1 rodina) domků, obvyklou formou kontaktu je zazvonění na daný domek. Pokud je člověk k zastižení, zahájíme oslovení. Pokud ne, pokračujeme k jinému domku. Vhodné jsou vilové čtvrti, zástavby na kraji velkých měst, vesnice…
Při vyplnění dotazníku dotazovaného obeznámíme, že mu budou volat z callcentra (tzv verifikační hovor), aby s ním ověřili, že jste opravdu byli na místě a také s dotazovaným probrali poskytnuté informace. Zároveň s jeho souhlasem pořídíme fotografii střechy, která bude tvořit přílohu dotazníku. Fotografii střechy můžete také pořídit z Google street view, kde je potřeba zkontrolovat, jestli fotografie je aktuální a na místě již není vše jinak.
Při oslovení na veřejných místech, tedy mimo bydliště, nemůžeme pořídit fotografii sami. Nejlepší je proto ukázat dotazovanému na vašem telefonu fotku jeho domu na již zmiňovaných Google streets mapách. Pokud je aktuální a odpovídá realitě, můžeme ji použít. Pokud ne, je třeba dotazované požádat o zaslání aktuální fotky, až se například vrátí domů z místa, kde jsme ho zastihli. Může ji zaslat na váš mail, telefon, dle dohody. Zároveň dopředu nevíme, kdo z oslovených bydlí v domku. To proto bude první otázka, abychom zjistili, jestli daná osoba vůbec vyhovuje našemu dotazníku.
V obou případech je tedy cílem kompletně a pravdivě vyplněný dotazník. Ten si vyfotíme, nebo nascenujete v PC či telefonem

a spolu s fotkou střechy odešleme pomocí našeho webu, kde naleznete formulář určený k odesílání těchto materiálů. Název záložky na webu pro odesílání materiálů se jmenuje ,,REPORT DOTAZNÍKŮ“. Při odesílání jednotlivých dotazníků s fotkami je potřeba společně zaslat text se jménem dotazovaného a datum pořízení dotazníků. Z daného pracovního dne bude takovýchto zasílání více, proto zašlete dotazované jednotlivě, tedy po jednom. Lze poslat i najednou, a to v případě, že na pc rozdělíte dotazované do složek a složky ponesou názvy s jejich jménem a datumem a poté zabalený soubor (např. zip nebo rar) odešlete

v rámci jednoho odeslání formulářem na webu. Na konci dne všechny tyto složky odesíláme ke kontrole a k dalšímu procesu kterým je verifikační hovor v rámci kontroly.
Takto nasbírané materiály odevzdáváte elektronicky každý den do 23:30 hodin, aby byly připraveny k volání verifikačním hovorem den další. Papírové dotazníky samotné nám stačí předat v kanceláři jednou za týden, nebo zaslat jednou týdně např poštou na adresu kanceláře: Pitwin s.r.o., Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 120 00 Praha 2.
Dalším krokem je kontaktování lidí callcentrem v rámci již zmíněného verifikačního hovoru. Volají až 8x, hned následující den,

v různé denní doby, po dobu až několika dní. Je důležité dotazníky posílat opravdu každý den k nám, jelikož čím déle se pak čeká na realizaci hovoru, tím se snižuje šance, že bude dotazovaný ochotný to řešit s callcentrem. Vámi poučený člověk zvedne telefon, je ověřeno jméno, že je to osoba z vašeho dotazníku a zahájí se rozhovor. V tuto chvíli lze člověk tzv. verifikovat, je tedy ověřen jako dotázaný a náleží vám peníze za vyplněný dotazník. V případě nedovolání se ani po více pokusech se kontakt vrací

k nám a spolu s vámi se s člověkem opět můžeme spojit (byl například na dovolené) a nechat jej znovu kontaktovat. Průběžně takto také víme, jaké jsou vaše výsledky a jaká tedy bude výhledově vaše výplata.

· JAK VYBÍRÁME LIDI PRO OSLOVENÍ V DOMÁCNOSTECH?

Oslovujeme lidi po zazvonění na dveře objektu, případně zaklepáním na dveře či přízemní okno. Tím je patrné, že se potkáme s tím, kdo objekt obývá. Je to tedy vhodný dotazovaný. Chováme se ohleduplně, nezvoníme dlouze a opakovaně, je možné, že člověk není doma, či tam je, ale nemá zkrátka zájem komunikovat. Neházíme předměty na okno, nelezeme přes plot. Poklidně přejdeme k dalšímu objektu. U návštěvy doma ještě větší důraz klademe na to, že nenabízíme službu nebo produkt, nic neprodáváme, ale jsme tazatelé v průzkumu trhu (ukážeme průkazku | jmenovku).
Samotná komunikace může být stejná jako u oslovení člověka na ulici, jen vynecháme dotaz na to, kde člověk bydlí. Fotky střechy si pořídíme sami na místě.

· STATISTIKA A NEGATIVNÍ ODPOVĚDI

Odmítnutí je normální a vždy bude tvořit většinu reakcí. Vám samozřejmě stačí určité procento pozitivních reakcí. Statistiky nám ukazují, že lze za hodinu přijít k přibližně 35 – 50 domkům, z toho většinou komunikujete přibližně s lidmi u cca 10 – 15 domků. Při hodinové práci, když vám na každých 20 minut vyjde v průměru jeden dokončený dotazník, odměna vám vychází na 450 Kč/h. I kdyby se vám dařilo jen z poloviny tak, jak je to možné v klidu stíhat, stále se bavíme o solidním ohodnocení. Zároveň mohou být hodiny i dosti odlišné, jedna například velmi silná, druhá slabší, či naopak. Hodnoťte proto den jako celek vždy na konci směny, nikoliv posuzovat úspěch na základě první hodiny. Horší hodina neznamená, že to celkově nepůjde, výborná nezaručuje takový průběh celý den. Statistiku si průběžně zlepšujete, jak nabíráte zkušenosti. Pomoci může i shrnutí častých argumentů:

Nemám chuť nic řešit! / Dejte mi jen chviličku, jedná se opravdu o krátký a pro vás třeba i zajímavý dotazník.
Nic kupovat nebudu! / Nebojte, nic neprodáváme. Jde pouze o průzkum trhu, podívejte se ke mně na dotazník.
Nemám čas! / Jsou to doslova dvě minuty, podívejte, jen několik otázek. To máme hned hotové.
Já se v tomhle nevyznám – toto já doma neřeším. / Nebojte, je to jen pár otázek ANO NE, nic složitého ani odborného. Jestli máte doma někoho povolanějšího, klidně mě ho můžete také zavolat.
Já nevím, kolik elektřiny spotřebuji. / Zkuste alespoň přibližně, podle měsíční poslední faktury/složenky? (měsíční výše krát 12 je roční spotřeba). Určitě máte doma faktury za energie, mohu požádat jestli se zkusíte kouknout?
Co tady zvoníte? Co mi sem lezete? / Pardon, nechci rušit, jen se zeptat na několik krátkých otázek. Děláme ve vašem městě průzkum trhu. Sbíráme názory lidí jako vy, je to jen na dvě minutky.
Nechci, aby mi pak nikdo volal! / Je to jen nezávazný hovor, potřebují si ověřit, že jsem tu byl/a. Je to moje brigáda a vždy dostanu dotazník proplacený, jakmile si ověří, že jsem tu byl/a.

Nebo…
Je to jen nezávazný hovor, proberou s vámi možnosti úspory. Sám si určíte, co by vás zajímalo. Na základě dotazníku posoudí zajímavé možnosti právě pro vás. Většina lidí dříve či později podobné věci řeší, takhle nemusíte nikam volat, jezdit, vše jsme už udělali za vás. Nejde o nic závazného.


Nebudu nikam dávat fotky střechy! / POZN. MŮŽETE VYŘEŠIT BEZ DOTAZOVANÉHO FORMOU (Google street view) Fotky jsou třeba k posouzení vaší úspory elektřiny. Je to jen fotka z dálky, střecha, stejnějako jiné fotky kdekoliv na internetu. Ty fotky už nyní existují a jsou veřejně dostupné například na mapách, zde je jen přiřadíme k vašemu dotazníku.


Jak poznám, že to není nějaký podvod nebo nekalá praktika? / Podívejte, jsem oficiálně tazatelem v našem projektu (lze ukázat visačku), můžete si mě ověřit zde na tel. čísle (je na visačce). Na dotazníku je GDPR prohlášení o ochraně Vašeho soukromí a poskytnutých dat. Navíc nepodepisujete žádnou smlouvu, objednávku. Nejedná se o změnu dodavatele, poptávku služeb či produktu. Chápu vás, všichni máme různé zkušenosti, ale mohu vás ujistit, že je vše v pořádku a oficiální.
Já ale nejsem majitel (syn, manželka) … nebo: Jsem tu v podnájmu. / Vůbec nevadí, stačí že tu bydlíte , tak mi můžete v rychlosti odpovědět. NA KONCI DOTAZNÍKU SI VZÍT JMÉNO A TELEFON NA MAJITELE!
Nebo…
Vůbec nevadí, stačí že tu bydlíte , tak mi můžete v rychlosti odpovědět. Ohledně ušetření za elektřinu při řešení konkrétních kroků jen připojíme kontakt na majitele. Stačí nám na něj telefon. Nebojte, nikdo ho nebude obtěžovat. NA KONCI DOTAZNÍKU SI VZÍT JMÉNO A TELEFON NA MAJITELE!

· JAK VYBÍRÁME LIDI PRO OSLOVENÍ NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH?

Pozitivní znaky:
Nespěchá, obvyklé tempo, může i postávat, např. na cigaretě či u výlohy, sedí na lavičce, procházka se psem, je na místě, kde při zastavení nebude překážet ostatním…


Negativní znaky:
Dvojice či více lidí v rozhovoru, sluchátka na uších, na telefonu, opilost, samomluva, člověk bez domova, vyloženě spěchá, nezletilá osoba od pohledu, osoba straší 70 let od pohledu, turista (fotoaparát na krku apod.), těžký nákup či plné ruce…
Výborné je, že člověk nemusí mít s sebou doklady, peníze, telefon, vlastně nic. Stačí nám jeho čas.

Možné oslovení:
Dobrý den, průzkum trhu, zeptám se i vás: Bydlíte v rodinném domku? (pokud ne, poděkujeme, rozloučíme se) → Chtěl/a byste ušetřit na elektřině? (odpověď ANO na úvod člověka hned lépe naladí) Projdu s vámi krátký dotazník, je to na dvě minuty. Na základě dotazníku by se vám ozvali s možnostmi přímo pro vás. Jak ušetřit, o možnosti instalace fotovoltaického panelu atd. Kvůli těmto technickým řešením budeme potřebovat fotku vaší střechy. Je to kvůli posouzení vhodnosti objektu pro solární energii, na kterou nyní fungují dotace. Ukážu vám náhled v telefonu, řekněte mi prosím adresu. Je to aktuální foto? (pokud ano, stáhneme si fotku pro doplnění k dotazníku, pokud ne, zeptáme se dál – můžete mi prosím poslat na telefon/mail fotku vaší střechy, až budete doma? Důležité je, že pokud fotka není aktuální, je to často z důvodu, že tam vznikla nějaký výšková stavba či vyrostly stromy, které brání slunečnímu světlu dopadat na střechu, popřípadě už tam fotovoltaika na střeše je – tehdy by stejně nemělo smysl

v dotazníku pokračovat, objekt nevyhovuje) → Nejprve vás poprosím o jméno, příjmení a adresu. Jste majitelem nemovitosti? Pokud ne, prosím kontakt na danou osobu. → Nyní jen několik rychlých otázek ANO nebo NE, zeptám se ještě, jaká je vaše obvyklá spotřeba elektřiny. →
Ještě několik otázek ANO/NE a poprosím vás o podpis, že souhlasíte s tím, aby se vám ozvali. Tak a to je všechno, moc vám děkuji za váš čas a věřím, že i pro vás se najde vhodné úsporné řešení. Po rozloučení se plynule pokračujeme oslovením dalšího kolemjdoucího.

bottom of page