top of page

· POTVRZENÍ | BRIGÁDNÍK PROŠEL ŠKOLENÍM
(brigádník svým podpisem stvrzuje, že byl v rámci školení seznámen s detaily brigády)

1. směny jsou 3x týdně po 6h přes prázdniny a 2 x 4h přes školní rok, nebo 1 x 8h (možnost i více směn)

1.1 směny se nahlašují koordinátorovi každou neděli smskou na následující týden

1.2 na směny se dochází na předem domluvené časy a lokality

2. odměna za verifikovaný dotazník je 150 – 200Kč (uvedeno na smlouvě)

2.1 výplata chodí na účet kolem 10. dne následujícího měsíce, nebo v hotovosti.

2.2. odměna se vyplácí na základě reportu verifikací dělané firmou EFP Marketing s.r.o.

2.3. odměna je v čistém při podpisu prohlášení slevy na poplatníka, jinak – 15% srážková daň

3. prošel řádným zaškolením v prostorech kanceláře, nebo přímo v terénu

3.1 byli vysvětleny zkratky FVE, TČ a Mwh

3.2. proběhlo seznámení s dotazníkem. Vždy musí být na dotazníku bez výjimky vyplněno úplně vše, tedy plnohodnotná odpověď na každou otázku minimálně skrze FVE musí být pozitivní odpovědi. Dále kompletní kontaktní údaje vč souhlasu s verifikačním hovorem, po kterém následuje v případě souhlasu během hovoru propojení se specialistou, kterého dotazovaný odsouhlasil v dotazníku a v tomto procesu se dotazník verifikuje, jeli tedy vše uděláno podle pokynů bez chyby a dotazník projde kontrolou verifikačního hovoru a následného zájmu o specialistu.

3.3 dotazníky se musí vždy odevzdat v papírové podobě při následující směně, při ukončení brigády, nebo po domluvě lze zaslat na centrálu firmy Pitwin s.r.o. Odevzdané papírové dotazníky jsou podmínkou pro proplacení výplaty.

3.4. do dotazníku se uvádí pouze reálné a pravdivé údaje nadiktované dotazovaným, kterému může tazatel pomoci s řešením správné odpovědi.

3.5. dotazník musí být vyplněn smysluplně dle otázek a v pozitivním duchu, nelze verifikovat dotazník ze kterého nelze načerpat žádná data do průzkum. Například četnost odpovědí, ,NE“. Musí být ,,ANO"

3.6. odpovědi pouze slovy, nebo větami, nikoliv čárky, křížky, tečky, žádná prázdná políčka apod.

4. jak oslovit dotazovaného a prezentovat dotazník dotazovanému bylo nacvičeno prezentacemi při zaškolení vč užitečných rad a tipů pro rychlé výsledky.

4.1 seznámení s cílovou skupinou pro průzkum trhu. Oslovují se pouze lidé, kteří bydlí v domě a jsou majiteli, nebo nájemníky s rozhodovacím právem ohledně FVE. Neoslovují se lidé mladší 18 let a lidé žijící v bytových jednotkách.

5. pracovní výbava brigádníka, kterou musí mít vždy u sebe v terénu při výkonu práce (desky, propiska, jmenovka, dotazníky, pracovní smlouva, doklad totožnosti, být dostupný na mobilu)

6. report dotazníků probíhá každý den během směny, nebo po směně, a to nejpozději do 20:00 přes kontaktní REPORT formulář na webu profipromo.cz.. Každý je obeznámen s tím, přes jaký z nabízených reportů má dotazníky odesílat.

6.1 do kontaktního REPORT formuláře je povinnost zapsat své ID, jméno dotazovaného, datum vyplnění odpovídající dni výkonu brigády, nahrát dotazník a nahrát fotografii střechy. Všechny tyto body musí být správně pro následnou verifikaci. Vždy při kliknutí na ODESLAT musíte vyčkat než se ukáže v reportu hláška, že je vše v pořádku odesláno!

6.2 po odeslání reportu přes kontaktní formulář je součástí uzavření směny poslat svému koordinátorovi sms, ve které je uvedeno (ID brigádníka + počet odeslaných dotazníků)

7. report výsledků verifikačních hovorů Pitwin s.r.o. obdrží vždy kolem 5 dne následujícího měsíce.

8. ptát se na důchodový věk u dotazování, nebo odhadnout. Když je důchodce, do rohu dotazníku psát D

· DŮLEŽITÉ BODY – POVINNOSTI BRIGÁDNÍKA

1. SMĚNY NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN HLÁSIT VŽDY NA ZÁKLADĚ SMS VÝZVY V NEDĚLI SMSKOU NAZPĚT MAXIMÁLNĚ DO 20:00.

2.  PO KAŽDÉ SMĚNĚ VŽDY ZASLAT DOTAZNÍKY PŘES ONLINE REPORT NA WEBU PROFIPROMO.CZ A NÁSLEDNĚ ZASLAT KOORDINÁTOROVI SMS VE TVARU (VAŠE ID + POČET DOTAZNÍKŮ Z DANÉ SMĚNY)

3. NA SMĚNY SE DOCHÁZÍ DO KANCELÁŘE PŘED SMĚNOU, POKUD NENÍ S KOORDINÁTOREM DOMLUVENO INDIVIDUÁLNĚ JAKKOLIV JINAK.

4. SMĚNY SE PLNÍ PŘES PRÁZDNINY 3 X 6H A PŘES ŠKOLNÍ ROK 1 X 8H, NEBO 2X 4H.

5. DOTAZUJTE SE NA REPORTY ZA MĚSÍC NEJDŘÍVE 5 DNE NÁSLEDUJÍCÍHO MĚSÍCE, DŘÍVE JE NEMÁME + KOLEM 10 DNE JE VŽDY VÝPLATA. REPORTY A VERIFIKACE NEDĚLÁ NAŠE FIRMA, DĚLÁ TO EXTRENÍ FIRMA A ANI MY NEOVLIVNÍME RYCHLOST REPORTU A VÝSLEDEK VERIFIKACÍ. TO JE HLAVNĚ VE VAŠICH RUKOU, KDY MUSÍTE DOTAZNÍK S DOTAZOVANÝM KVALITNĚ VYKOMUNIKOVAT.

6. TAZATEL MUSÍ MÍT PŘI VÝKONU PRÁCE U SEBE OBČANSKÝ PRŮKAZ, PRACOVNÍ SMLOUVU, DOTAZNÍKY, DESKY, JMENOVKU, PROPISKU.

7. NA TÉTO BRIGÁDĚ JE POTŘEBA NA 100% KOMUNIKOVAT BEZ PROBLÉMU A BEZ VYJÍMKY V PŘÍPADECH… (KDYŽ JSTE NA SMĚNĚ, ODESLAT PO SMĚNĚ SMS, PŘI NAHLAŠOVÁNÍ SMĚN V NEDĚLI A KDYBY BYLO COKOLIV POTŘEBA ŘEŠIT TAK ODEPSAT MAX DO 24 h.)

8. DO PRÁCE SE CHODÍ SLUŠNĚ A ČISTĚ OBLEČENÝ, VŽDY VČAS, KONČÍ SE AŽ PO UBĚHNUTÍ ČASU SMĚNY, MĚLI BYSTE BÝT K NALEZENÍ KONTROLOU V PŘÍSLUŠNÉM NAHLÁŠENÉM TERÉNU PO CELOU DOBU VAŠÍ SMĚNY.

9. POKUD SI NEJSTE NĚČÍM JISTI, NĚCO NECHÁPETE, NEZNÁTE NA NĚCO ODPOVĚDI A ARGUMENTY, NEBO SE TŘEBA ZASEKÁVÁTE S DOTAZNÍKEM NA MRTVÉM BODĚ NĚKDE PŘI VYPLŇOVÁNÍ APOD… TAK NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT SMSKOU SVÉHO KOORDINÁTORA, NEBO JAKÉKOLIV DOTAZY KDYKOLIV ZASÍLEJTE NA EMAIL INFO@PROFIMERCH.CZ.

KONTAKT NA VEDOUCÍHO PROJEKTU JANA KUREŠE JE 773 622 187 (PSÁT SMS)

10. ODMĚNA ZA DOTAZNÍK JE 150 Kč/dotazník JAKO ZÁKALDNÍ PROVIZE, KTEROU NAVYŠUJEME NA ZÁKALDĚ DOBRÝCH VÝSLEDKŮ A PLNĚNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ AŽ NA 200 Kč/dotazník. ODMĚNA JE V ČISTÉM V PŘÍPADĚ PODPISU SLEVY POPLATNÍKA NA DANI.

11. DO SMS, EMAILY A PŘI JAKÉKOLIV KOMUNIKACI SE VŽDY PODEPISUJTE VAŠIM PŘIDĚLENÝM ID (identifikačním číslem)

12. DOTAZNÍKY SE VYPLŇUJÍ POUZE S LIDMI CO BYDLÍ V BARÁČKÁCH, NIKOLIV V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH.

13. DOTAZOVANÝ MUSÍ DÁT SOUHLAS S KONTAKTOVÁNÍM A PODEPSAT KVŮLI GDPR DOTAZNÍK!

· MANUÁL – RADY | TIPY | ARGUMENTY při vyplňování

Otázka č. 1 – Jste majitelem rodinného domu (případně kdo – kontakt)

 • Napište do kolonky dotazovaného a případně kontakt i přímo na majitele, pokud ho dotazovaný poskytne, není to podmínkou pro dobře udělaný dotazník mít tam majitele.

Otázka č. 2 – Jaká je Vaše roční spotřeba elektřiny v Mwh?

 • Varianta 1: dotazovaný odpoví rovnou sám, pokud to ví, nebo se podívá v mobilu do emailu na vyúčtování, případně doma na fakturu, ve které je vždy tento údaj uvedený.

 • Varianta 2: tazatel pomůže dotazovanému ke správné aspoň orientační odpovědi na základě informací, že u malého baráčku to je většinou cca 1,8-2,5Mwh, u středního baráčku cca 3-5Mwh a u velkého domu, vily, dvojdomku, vícegeneračního domu cca 4-10Mwh. Můžete u malého baráčku např říci ,,Většinou dotazovaní říkají spotřebu v rozmezí 1,8-2,5Mwh, tak pokud souhlasíte, napíšeme tam orientační údaj např. kolem 2,2Mwh, mohu takto napsat?“

Otázka č. 3 – Zajímala by Vás možnost mít FVE v pronájmu?

 • Stačí napsat ANO/NE (A podat informaci, že tato služba je nyní v ČR možná, nejen koupě)

Otázka č. 4 – Měl byste zájem o TČ, pokud by byla návratnost do 5 let a záruka 10 let?

 • Na rozdíl od otázky č. 7 zde není nutná odpověď ANO, ale je dobré, když bude. Vysvětlení, jak argumentovat je stejné jako u důležitější otázky číslo č.7, kde Vám to bude popsáno.

Otázka č. 5 – Kolik byste byl ochoten investovat do TČ? (po odečtení dotace)?

 • Je to hypotetická otázka, dotazovaný musí potvrdit nějakou částku. Nejde o dotaz, zda nyní a kolik chce investovat. Otázka zní spíše, ,,Podle Vašeho názoru je jaká částka adekvátní?“
  Dotazovanému můžete případně pomoci radou, že většina lidí říká, že by investovala do TČ v rozmezí 80 – 200Kč, takže
  např. ,,Přijde Vám částka 120 000 Kč adekvátní suma, mohu jí tam s Vašim souhlasem takto napsat?“

Otázka č. 6 – Čím topíte, nebo ohříváte vodu? (plynový kotel, tepelné čerpadlo, tuhá paliva, jiné…)

 • Zde je odpověď jednoduchá, buď dotazovaný ví hned, nebo mu dáte na výběr z možností.

Otázka č. 7 – Měl byste zájem o FVE, pokud by návratnost investice byla do 5 let a záruka 20 let?

 • Tato otázka i s otázkou č.8, č.9 a č.10 musí mít odpověď ANO, jinak nelze verifikovat, je to podmínka pro odevzdání dotazníku zákazníkovi. Tedy pravý sloupec dotazníku musí být v pozitivním duchu vedený s ANO. Radou dále odpovíme i na to, jak vykomunikovat správně otázku č. 4. Tedy se jedná u otázek č. 4,5,7 a 8 o hypotetickou otázku. Nejde o to, jestli dotazovaný teď, nebo v budoucnu chce investovat. Jde nám o názor, jestli souhlasí s tím, že návratnost do 5 let je dobrá. Např. ,,Většinou se investice vrací cca za 10-15 let, takže do 5 let to je dobré, co myslíte, mohu napsat ANO, že Vám přijde také jako většině dotazovaných takto rychlá návratnost dobrá?“

Otázka č. 8 – Kolik byste byl ochoten investovat do FVE? (po odečtení dotace)?

 • Je to hypotetická otázka, dotazovaný musí potvrdit nějakou částku. Nejde o dotaz, zda nyní a kolik chce investovat. Otázka zní spíše, ,,Podle Vašeho názoru je jaká částka adekvátní?“
  Dotazovanému můžete případně pomoci radou, že většina lidí říká, že by investovala do FVE v rozmezí cca 80 – 150 tisíc u malého baráčku, cca 150 – 250 tisíc u středně velkého baráčku a cca statisíce u velkého baráčku. Takže např. ,,Vidím, že máte malý baráček, většinou dotazovaní říkají, že by investovali i třeba hypoteticky kolem 100 tisíc, dejme tomu je pro Vás třeba částka 120 tisíc ideální, adekvátní, mohu jí tam s Vašim souhlasem takto napsat?“

Otázka č. 9 – Je pro Vás u vytápění důležitá bezstarostnost a vysoké úspory?

 • Tady je spíše logické, že lidé odpovídají ANO, jelikož kdo v dnešní době nechce ušetřit, každý řeší, aby platil za energie co nejméně. Kdyby náhodou někdo nechápal otázku, můžete pomoci dotazovanému např. ,,Je mě jasné, že každý chce dnes ušetřit, takže asi dáme odpověď ANO, že tedy je pro Vás důležitá úspora při vytápění?“

Otázka č. 10 – Souhlasíte s kontaktováním specialistou, který s Vámi probere konkrétní možnosti?

 • Zde samozřejmě nesmí chybět ANO, nelze cokoliv jiného. Bez kontaktování není jak verifikovat dotazník, jelikož by nebylo jak ověřit údaje z dotazníku a další následná komunikace s dotazovaným v rámci tel. hovoru. Tato i další otázky musí mít v kolonce plnohodnotnou odpověď. Můžete argumentovat např. ,,Nebojte, hovor zabere pár desítek vteřin, jde o ověření, že jsem s Vámi vyplnil dotazník a údaje na něm jsou pravdivé“ A dále např ,,Na základě ověření hovorem mám jako brigádník nárok na odměnu za dotazník, mohu Vás o to prosím požádat, děkuji“ a dále ,,Hovor pro vás může být i velice užitečný, na konci hovoru s operátorkou máte možnost zaslání nezávazné zajímavé nabídky na Váš email, případně se nechat propojit s technikem, či specialistou ohledně tématu, které Vás zajímá a je to zcela nezávazné“. A u lidí v důchodovém věku to máte hrozně jednoduché, jelikož ti mají pokud vše dobře odprezentujete logicky zájem o další informace např ,,Madam, víte o tom, že lidé v důchodovém věku mohou mít FVE zcela zdarma, nebo pouze s malým doplatkem? V rámci hovoru se neváhejte na toto zeptat a nezávazně Vám budou vypracovány informace, jak toto můžete mít i Vy a ušetřit ročně třeba až desítky tisíc“ OD TOHO SE ODVÍJÍ DÁVAT DO KOLONKY NÍŽE PÍSMENKO ,,D“

· KONTAKTNÍ ÚDAJE VE SPODNÍ ČÁSTI DOTAZNÍKU

Jméno a příjmení – buď se dotážete, nebo opíšete např ze schránky a s dotazovaným si to potvrdíte.

Ulice a číslo popisné + Město  – u domku napíšete podle lokalizace z map, na streetu se zeptáte na údaje. Pokud obec nemá ulice, do ulice napíšete název obce a pak obec napíšete do kolonky město znovu.

Telefon - bez něj nelze verifikovat, argumentujte, že je nutný pro kontrolní hovor. Email být nemusí.

Podpis – ten je důležitý kvůli GDPR (ochrana osobních údajů). Podpisem potvrzuje člověk pravost údajů a zpracování údajů pro účely průzkumu trhu. S údaje nijak dále nenakládáme, nesdělujeme je dalším stranám, chráníme je a jsou pouze pro potřeby průzkumu.

bottom of page