top of page
form.png

FORMULÁŘ K ODESÍLÁNÍ MATERIÁLŮ

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FORMULÁŘ?
· Nahrát – dotazník do kolonky "Nahrát dotazník" (kompletně vyplněný vč. kontaktních údajů a podpisu)
· Nahrát – fotografie střechy do kolonky "Nahrát fotografii střechy" (pořízenou osobně či z Google Street View)
· Vyplnit textová okna  a datum vyplnění dotazníku – vaše ID, celé jméno dotazovaného a datum vyplnění dotazníku

Tým 1 - Vyplňte potřebné údaje a nahrajte dokumenty

Nahrát dotazník
Nahrát fotografii střechy
Nahrát fotografii střechy

Děkujeme za odeslání!

Tým 2 - Vyplňte potřebné údaje a nahrajte dokumenty

Nahrát dotazník
Nahrát fotografii střechy
Nahrát fotografii střechy

Děkujeme za odeslání!

bottom of page