top of page
form.png

REPORT PROMO.EU
FORMULÁŘ K ODESÍLÁNÍ MATERIÁLŮ

JAK SPRÁVNĚ VYPLNIT FORMULÁŘ?

· Nahrát – dotazník do kolonky "Nahrát dotazník" (kompletně vyplněný vč. kontaktních údajů a podpisu)

· Nahrát – fotografie střechy do kolonky "Nahrát fotografii střechy" (pořízenou osobně či z Google Street View)

· Vyplnit textová okna – vaše ID, celé jméno dotazovaného a datum vyplnění dotazníku

Vyplňte potřebné údaje a nahrajte dokumenty

Nahrát dotazník
Nahrát fotografii střechy

Děkujeme za odeslání!

bottom of page